Náhradní plnění ve smyslu § 81 zák. 435/2004 sb. je variantou splnění zákonné povinnosti pro společnosti s více jak 25 zaměstnanci, kterým tento zákon ukládá zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením.


Pokud společnost nesplňuje tuto zákonnou povinnost zaměstnáním odpovídajícího počtu osob se zdravotním postižením, musí jí splnit odvodem daně do státního rozpočtu nebo odebíráním zboží nebo služeb od firem, které tyto osoby zaměstnávají – tzv. náhradní plnění.

Naše dceřiná společnost HLS SECURITY AGENCY s. r. o. Zaměstnává více než 50% osob ze zdravotním postižením a s využitím jejich služeb jsme schopni Vám tuto povinnost zajistit.


Jsme pojištění proti škodě do výše 350 milionů.


Kalkulátor náhradního plnění