Zadejte:

   

Počet zaměstnanců celkem:

osob

Aktuálně zaměstnávaných osob se ZP:

osob

   

Vypočteno:

   

Dle zákona č. 435/2004 Sb.:

 

Zbývá celkem nahradit:

osob

 

Nutno odebrat zboží/služby za:

 

Ušetřené odvody státu: